Treniruočių nauda

Treniruočių nauda
Esate užsiėmę, pavargę, jūs ir taip turite ką veikti. Tad kam dar reikia sportuoti? Ne taip seniai nereikėdavo užduoti šio klausimo, nes beveik visų vyrų darbas buvo susijęs su fiziniu krūviu. Dabar padėtis iš esmės pasikeitė. Mums privalu mankštintis, nes mūsų kūnas tam ir yra sukurtas.

Fizinė nauda

Kas laukia, jeigu nesimankštinsime, puikiai iliustruoja vyras, turintis dide­lį antsvorį: jis uždūsta lipdamas laiptais, negali pasiekti savo kojų pirštų bei kenčia nuo raumenų skausmo, gė­limo ar įvairių diabeto formų.
Fizinė mankštos nauda akivaizdžiai matoma - ir juntama. Gerėjant fizinei būklei, riebalai virsta raumenimis, Žmogus tampa liesesnis, lankstesnis, dailes­nis.

Sportas suteikia jėgos, ištvermės ir lankstumo. Visa tai sudėjus, kūnas tampa patrauklesnis ir elegantiškesnis.

Jėga
Jėgos pratimai sustiprina įgimtas vy­ro savybes: išsivysto didieji galingi raumenys - tada galima pakelti sunkius daiktus bei lengvai atlikti pa­prastas, bet vyrui ganėtinai svarbias užduotis: įkalti vinį, atidaryti Šampa­no butelį.

Ištvermė

Ištvermės (dar kitaip vadinamas šir­dies ir kraujagyslių ar aerobinis) lavi­nimas padeda raumenims, plaučiams ir širdžiai efektyviai generuoti ener­giją- tada būna lengviau įveikti ilgus varginančius atstumus, pavyzdžiui, bėgant, važiuojant dviračiu kalnais, keliaujant, slidinėjant ar paprasčiau­siai skubant į traukinį.
Lankstumas

Nors vyrai dažnai nevertina lankstu­mo lavinimo naudos, tačiau tokie pratimai padeda išvengti problemų, susi­jusių su raumenų sukietėjimu: raume­nų skausmo, ypač nugaros apačios skausmo. Lankstūs žmonės taip pat yra stipresni, nes raumenys galingesni tampa tik tada, kai yra visaip judi­nami, taigi kuo daugiau judinate rau­menis, tuo lankstesnis tampate.

Nauda protinei veiklai

Psichologinis reguliarių pratimų po­veikis mažiau akivaizdus negu fizi­nis, tačiau jis vis dėlto realiai junta­mas.
Stresas, pavyzdžiui, neatsiejamas nuo šiuolaikinio gyvenimo. Tai pa­grindinis kovos instinktas, fiziologi­nės veiklos, gimstančios smegenyse, pagrindas. Tačiau šiuolaikiniame gy­venime (kai sėdime prie kompiuterio, vairuojame automobilį dideliu grei­čiu ar esame įstrigę automobilio spūstyje) protinis stresas neišlaisvinamas fizine veikla. Tokiu atveju naudingi fiziniai pratimai. Negana to, jie padeda geriau jaustis, efektyviau spręsti iškilusias problemas, lengviau pakelti rūpesčius, sumažėja depresi­jos tikimybė, pagerėja miegas.

Nauda sveikatai

Mankštinimosi teigiamas poveikis protui ir kūnui turi lemiamos reikš­mės visai žmogaus sveikatai. Geriau stresą pakeliančiame organizme yra mažiau riebalų, daugiau raumenų, sveikesnės širdies kraujagyslės, ma­žesnis polinkis širdies ligoms, atitin­kamoms vėžio formoms, būna stip­resni kaulai, didesnis seksualinis pa­jėgumas, atsparesnė imuninė sistema. Visa tai ilgina gyvenimą ir gerina sveikatą.

Panašūs straipsniai

Palikti atsiliepimą`

Visi laukeliai yra privalomi

Vardas:
El pašto adresas: (Nepublikuota)
Komentaras: