Žuvų produktų eksportas: tarptautinis marketingas

Prekybos strategijos žuvis

Akvakultūros sektorius, kuris jau tiekia maždaug pusę visame pasaulyje žmonėms vartoti tiekiamos žuvies produkcijos, turi nemažai tolesnio augimo galimybių[1]. Dėl to šis sektorius labai svarbus siekiant ateityje patenkinti žuvų poreikį. Tačiau akvakultūros plėtra nereiškia, kad nebebūtina mažinti, o vėliau ir sustabdyti laukinių išteklių pereikvojimą, kad vandenynų ištekliai būtų naudojami tausiai.

Todėl akvakultūra suteikia daug galimybių, tačiau dėl jos kyla ir didelių sunkumų, visų pirma susijusių su gamybos ekologiškumu ir produktų kokybe bei sauga.

Akvakultūra — svarbi tam tikrų ES pakrančių ir žemyninių rajonų ekonominė veikla.

Marketingo strategija: prekyba žuvies produktais UAB "Žuvis"

Ji apima gėlųjų vandenų ir jūrų žuvis ir moliuskus bei vėžiagyvius, veisiamus įvairiose auginimo sistemose: uždarose ar atvirose, ekstensyviose ar intensyviose, sausumoje, ežeruose, upių ar net požeminio vandens pripildytuose tvenkiniuose, esančiuose netoli kranto ar jūroje.

Šiai veiklai poveikį daro kelių krypčių Bendrijos politika, o šio Europos sektoriaus vystymuisi didelę įtaką padarė struktūrinė politika, kuria papildoma bendroji žuvininkystės politika. Iš mėgėjiškos ir smulkios veiklos akvakultūra išaugo iki aukštųjų technologijų pramonės šakos, kurioje veikia integruotos įmonės.

ES akvakultūros sektoriuje pagaminta apie 1,3 mln.

 • Bitcoin ripple investicijos
 • Marketingo strategija: prekyba žuvies produktais UAB "Žuvis" | Škiaune.lt
 • EUR-Lex - DC - LT
 • Dažniausios prekybos klaidos – kaip prekiaujant neprarasti pinigų - Admirals
 • Pelno dvejetainiai variantai
 • Žuvų produktų eksportas: tarptautinis marketingas - EconBiz
 • Aplaidumas šalies turgavietėse: tarp žuvies pardavėjų pažeidimų nustatyta daugiau kaip pusėje vietų LRT.
 • Беккер повернулся и побежал, но успел сделать только один шаг.

EUR, jame sukurta maždaug 65 darbo vietų. Šiuo metu ES vartotojų poreikis — maždaug 12 mln. Praėjus septyneriems metams, padaryta didelė pažanga užtikrinant ES akvakultūros produkcijos ekologiškumą, saugą ir kokybę[3]. Tačiau apskritai tuo laikotarpiu ES akvakultūros gamyba neaugo, o kitur pasaulyje akvakultūros sektorius augo labai sparčiai.

Sparčiai kintančių technologijų ir nuolatinių ekonominių bei aplinkosaugos sunkumų sąlygomis pats metas įvertinti ES akvakultūros sektoriaus stipriąsias ir silpnąsias puses. Šiuo komunikatu siekiama nustatyti ir šalinti sektoriaus sąstingio priežastis, siekiant užtikrinti, kad ES išliktų svarbia šio strateginio sektoriaus dalyve.

Bus remiamasi laimėjimais, pasiektais įgyvendinant m.

Teorinė dalis. Marketingo tyrimo kryptys. Rinkos tyrimas.

Jai naudos teikia dinamiškas ir pažangus mokslinių tyrimų ir technologijų sektorius, pažangi įranga ir prekybos strategijos žuvis pašarai, kvalifikuoti ir gerai pasirengę verslininkai, naujoviškos įmonės ir tvirta aplinkos bei sveikatos apsaugos srities teisės aktų sistema. Tačiau ES akvakultūros sektoriui kyla daug sunkumų, pavyzdžiui, ribotos galimybės gauti vietos veiklai vykdyti ir leidimus, sektoriaus susiskaidymas, ribotos galimybės gauti pradinio kapitalo ar paskolų inovacijoms diegti rizikingomis aplinkybėmis visų pirma dėl nuolat kintančios ekonominės padėties ir prekybos tendencijųneigiamas importo poveikis, vaistų ir vakcinų trūkumas.

Be to, dėl griežtų ES taisyklių, visų pirma aplinkos apsaugos srityje, sukuriama apribojimų, kurie trukdo konkuruoti su Azijos ir Lotynų Amerikos akvakultūros sektoriais.

Prekybos klaidos ir sėkmė prekyboje

Kad galėtų įveikti tausumo ir saugos sunkumus, ES turėtų investuoti į pasaulinę rinką — parduoti savo technologijas ir praktinę patirtį. Akvakultūra — vis dar valdžios institucijoms ir investuotojams nelabai žinoma sritis. Kintančiai visuomenei konkuruojant dėl erdvės ir vis labiau besirūpinant ūkininkavimo poveikiu aplinkai, tenka spręsti ir akvakultūros uždavinius. ES akvakultūros sektoriaus ateities kūrimas Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija numato, kad visame pasaulyje jūros gėrybių vartojimas ir toliau didės.

prekybos strategijos žuvis

Šios paklausos negalima patenkinti vien tiekiant laukines žuvis. Net jei laukiniai ištekliai būtų atkurti ir užtikrintas didžiausias tausaus išteklių naudojimo lygmuo, sparčiai didėjančią paklausą reikės tenkinti tiekiant ir akvakultūros produktus. ES turi įveikti šiuos sunkumus ir pasirengti augančiai paklausai, kad galėtų patenkinti vartotojų poreikius.

Rinkų prekyba yra patrauklus užsiėmimas, kuris taip pat gali būti ir labai pelningas. O juk daugelis žmonių svajoja būti finansiškai ir profesionaliai nepriklausomi, ir tai suteikti gali sėkminga prekyba finansų rinkose, tačiau to pasiekti pavyksta tik nedaugeliui.

ES ateities akvakultūros sektorius turėtų būti vienas pažangiausių sektorių darnaus vystymosi srityje. Reikia diegti tinkamas priemones, siekiant užtikrinti, kad šis mūsų sektorius galėtų atlikti pagrindinį vaidmenį mėlynojoje revoliucijoje, nesvarbu, ar tai būtų iš vandens gyvūnų pagaminto maisto gamyba, technologijos ir inovacijos, ar standartų ir sertifikavimo procesų nustatymas ES ir tarptautiniais lygmenimis.

Panašūs darbai

Šiam tikslui pasiekti nustatytas komunikato uždavinys — padėti sukurti sąlygas sėkmingam, tausiam ir konkurencingam akvakultūros sektoriui. Šis sektorius turėtų apimti visą tiekimo grandinę, įskaitant labai vertingus ir naujoviškus produktus, kurie atitinka ES ir užsienio vartotojų poreikius, ir aukštus standartus atitinkančios akvakultūros srities įrangos gamybą. Akvakultūros srities maisto ir įrangos gamyba turi būti grindžiama pažangiausiais moksliniais tyrimais ir technologijomis.

ES privalo išlaikyti mokslinių tyrimų ir technologijų pranašumus, kad toliau pirmautų šioje strateginėje srityje, ir didinti akvakultūros sektoriaus konkurencingumą skatindama toliau kurti ir taikyti naujoviškas technologijas ir valdymo būdus. Be to, pažangūs moksliniai tyrimai ir technologijos turi prisidėti prie akvakultūros sektoriaus ekologiškumo. Tai leistų tam tikroms ES akvakultūros įmonėms ir susijusioms technologijų pramonės įmonėms investuoti užsienyje.

Rinkos sąlygos nulems tai, kaip šis sektorius prisidės prie sveikų ir saugių maisto produktų, pagamintų iš vandens gyvūnų, tiekimo, o kartu ir prie ES priklausomybės nuo importo prekybos strategijos žuvis. ES gamintojai turėtų savo produktus rinkai tiekti kaip labai vertingus produktus, pagamintus laikantis aplinkosaugos veiksmingumo, sveikatos apsaugos ir atsekamumo standartų, ir toliau plėsti rinkas Europos Sąjungoje ir užsienyje. Šiuo atžvilgiu Pasaulio prekybos organizacijos nuostatas atitinkančios savanoriškai naudojamos ženklinimo ir sertifikavimo sistemos gali padidinti vartotojų pasitikėjimą ir pagerinti griežtus kokybės standartus atitinkančių prekybos strategijos žuvis produktų padėtį.

prekybos strategijos žuvis

Pasinaudojant pažangiais moksliniais tyrimais ir technologijomis, būtina užtikrinti, kad akvakultūra nekenktų aplinkai. Būtina užtikrinti ekologiškumą; be to, vartotojai taip pat vis dažniau nori būti tikri, kad gaminant ir transportuojant akvakultūros produktus laikomasi griežtų aplinkos apsaugos reikalavimų.

prekybos strategijos žuvis

Be to, taikant griežtus standartus pagerės akvakultūros sektoriaus įvaizdis ir galimybė patekti į rinkas. Daugelio problemų, dėl kurių ribojama Europos akvakultūros plėtra, sprendimas tiesiogiai priklauso nuo politikos krypčių ir veiksmų, kurių imamasi nacionaliniu ar regioniniu lygmenimis.

52009DC0162

Todėl valdžios institucijos turi nustatyti tinkamą sistemą šiai vizijai įgyvendinti ir turėtų prisidėti prie nacionaliniais teisės aktais sukurtų kliūčių naikinimo. Kad būtų galima išnaudoti visas sektoriaus galimybes, ši sistema turi būti prognozuojama, nuosekli ir ekonomiška.

More details Žuvų produktų eksportas: tarptautinis marketingas Baigiamajame magistro darbe analizuojamos eksporto plėtros strategijos, kurios labiausiai taikytinos žuvies perdirbimo įmonėms. Aktualiausios šiandieną sektorių varžančios problemos skirstytinos į makroplotmėje veikiančias ir su įmonių kompetencijų stoka susijusias vidines.

Todėl ši strategija rezultatų gali duoti tik tada, jei visi palaikys joje išdėstytą viziją ir tikslus, o valdžios institucijos juos dar labiau sustiprins ir toliau įgyvendins. Reformuojant bendrąją žuvininkystės politiką ir numatant jos būsimą finansinę sistemą, bus vertinami ir darnaus akvakultūros vystymosi prioritetai.

Šiomis aplinkybėmis Komisija visų pirma svarstys konkrečias ne nacionalinių priemonių finansavimo galimybes. Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra ES indėlis finansuojant akvakultūros mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą labai didelis.

Pagal mokslinių tyrimų šeštąją bendrąją programą prekybos strategijos žuvis mokslinių tyrimų projektams vykdyti skirta 98 mln.

 • Pagalba investuojant bitkoinus
 • Faizumi fx prekybos sistema
 • Она села за терминал Джаббы и перепечатала все группы, а закончив, подбежала к Сьюзан.
 • Сьюзан упрашивала его сказать, о чем в них говорилось, но он, кокетничая, отказывался.

EUR, iš kurių 32 mln. EUR skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms.

prekybos strategijos žuvis

Šią paramą būtina toliau teikti ir didinti. Darnus akvakultūros vystymasis turėtų būti grindžiamas mokslinių tyrimų ir inovacijų pažanga. Šio sektoriaus lyderiai neseniai ėmėsi iniciatyvos, kurios tikslas — sukurti Europos akvakultūros technologijų ir inovacijų platformą, kad Europos akvakultūra ir toliau pirmautų visame pasaulyje ir kad būtų galima numatyti strateginę viziją bei nustatyti Europos akvakultūros sektoriaus prioritetus, susijusius su moksliniais tyrimais ir technologijų plėtra.

Prekybos klaidos – psichologinio baimės aspekto ignoravimas

Technologinės auginimo sistemų inovacijos — veiksmingos akvakultūros sektoriaus poveikio aplinkai mažinimo priemonės. Būtina toliau remti akvakultūros srities mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros pažangą, skatinti privačių asmenų iniciatyvas šioje srityje ir didinti jų finansavimo galimybes.

Mokslinių tyrimų finansavimas viešojo sektoriaus lėšomis gali paskatinti privačiojo sektoriaus mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą ir skatinti dėmesį skirti prioritetams, ypač tiems, kurių mažos ir vidutinės įmonės tinkamai finansuoti negali arba kuriems būdinga didelė investicijų rizika.

 1. Kaip žaisti opcionų prekybą
 2. Беккер не шелохнулся.
 3. Opcionų prekybos parodos
 4. Prekyba tiesioginiais signalais

Atsižvelgiant į tai, reikėtų nagrinėti akvakultūros ir jūrų veiklos sąveiką pavyzdžiui, jūros akvakultūrą. Komisija - toliau stengsis vykdyti akvakultūros mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą ir skirs pakankamai ES biudžeto lėšų akvakultūros projektams vykdyti, kad būtų toliau plečiama tausios ir konkurencingos akvakultūros veiklos žinių bazė.

Komisija taip pat ieškos galimybių veiksmingiau panaudoti esamas priemones Europos lygmeniu. Tuo pat metu valstybės narės ir sektoriaus atstovai raginami didinti investicijas į akvakultūros mokslinius tyrimus Europos mokslinių tyrimų erdvėje; - skatins pagrindinės mokslinių tyrimų infrastruktūros optimizavimą bei plėtrą ir stiprins mokslinių tyrimų tinklus bei integraciją į platesnius mokslinius tinklus, kad naujosios jūrų politikos sąlygomis būtų galima įgyvendinti visuotinius uždavinius, tokius kaip prekybos strategijos žuvis prie klimato kaitos, ir vykdyti strateginę mokslinių tyrimų programą[4]; - ragina valstybes nares pripažinti ekstensyvios ir tradicinės akvakultūros reikšmę ir apsvarstyti galimybes plėsti gamybą grafikai valiutu vietose ir ūkiuose.