10 tarptautinių įmonių, kurios siūlo darbą

Namai siūlo darbo vietas, VIP darbdaviai

Sutrikusio vystymosi kudikiu namai

Adresas: Vilniaus m. Vilniaus m.

python bot cryptocurrency ada cardano news today

Šventaragio g. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas ­10,71—11, Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui: Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam lygiavertį išsilavinimą.

Youmee, tai inovatyvi virėjų namuose platforma - kuriame integralius santykius bendruomenėje.

Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų: 2. Turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų išskyrus aukštąsias mokyklas vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas.

Žiūrėti daugiau Darbas valstybės tarnyboje Darbas valstybės tarnyboje nuo seniausių laikų yra laikomas prestižine, saugia ir įdomia veikla.

Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei grupėms patirtį arba turėti namai siūlo darbo vietas mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir ar priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.

Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės m.

Darbo skelbimų paieška

Mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų anglų, prancūzų ar vokiečių ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

nemokamų pasirinkimo sandorių reikšmė bgc partners fx parinktys

Pretendentas namai siūlo darbo vietas šiuos dokumentus: Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas; Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba; Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl švietimo įstaigos veiklos tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.

Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo dalykinio bendravimo įgūdžiainumatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų išskyrus aukštąsias mokyklas vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro m.

Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10 spaudos ženklų iki 5 puslapių teksto ; Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų išskyrus aukštąsias mokyklas vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją; Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas; Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją -as.

Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba; Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas jeigu tokius dokumentus turi ; Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Darbo skelbimai

Pretendentas dokumentus turi pateikti Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei Jolantai Jankauskienei kab.

Telefonas pasiteiravimui — 88 37 Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami.

bankai dvejetainių parinkčių exchange bot

Pretendentams, nepateikusiems visų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Pretendentai, kurie yra pateikę konkurso organizatoriui dokumentus dalyvauti konkurse, suderinę su vadovaujančiu Kauno r. Nesilankymas švietimo įstaigoje nelaikomas nustatytos tvarkos pažeidimu ir pretendento vertinimui įtakos neturi.

Darbas valstybės tarnyboje

Konkurso paskelbimo data — m. Pretendentų atrankos data — m. Kita informacija.

myfxbook dvejetainės parinktys prekybos sistemos pavyzdys

Giraitės darželio direktoriaus pareigoms eiti. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas ­11,70—11, Giraitės darželiui asmeniu, iki atrankos: Turi susipažinti su švietimo įstaigos veikla, poreikiais ir gali pristatyti tiesiogiai arba nuotoliniu būdu švietimo įstaigos bendruomenei vadovavimo švietimo įstaigai gaires; Gali lankytis švietimo įstaigoje ne ilgiau kaip 3 darbo dienas namai siūlo darbo vietas, tiesiogiai arba nuotoliniu būdu bendrauti su darbuotojais, mokiniais dalyvaujant mokytojams ar švietimo pagalbos specialistams netrikdydami švietimo įstaigos veiklos.

Neveronių lopšelio-darželio direktoriaus pareigoms eiti. Neveronių lopšeliui-darželiui asmeniu, iki atrankos: Turi susipažinti su švietimo įstaigos veikla, poreikiais ir gali pristatyti tiesiogiai arba nuotoliniu būdu švietimo įstaigos bendruomenei vadovavimo švietimo įstaigai gaires; Gali lankytis švietimo įstaigoje ne ilgiau kaip 3 darbo dienastiesiogiai arba nuotoliniu būdu bendrauti su darbuotojais, mokiniais dalyvaujant mokytojams ar švietimo pagalbos specialistams netrikdydami švietimo įstaigos veiklos.